Japonia podniesie zakładane długoterminowe stopy procentowe na lata 2024/25

Japonia podniesie zakładane długoterminowe stopy procentowe na lata 2024/25

Według najnowszych doniesień medialnych, minister finansów Japonii zdecydował się podnieść stopę procentową na rok fiskalny 2024/25 z 1,1% do 1,5%.

Stopa ta jest wykorzystywana w Japonii do obliczania płatności z tytułu odsetek od zadłużenia, które są następnie wykorzystywane w rocznym budżecie państwa. Inną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że japońskie władze również zmieniły swoją politykę kilka miesięcy temu. Wygląda na to, że szykują się kolejne zmiany w japońskiej polityce fiskalnej.

Należy zauważyć, że jest to zakładana stopa procentowa i jako taka może ulec zmianie w zależności od rzeczywistej stopy procentowej w kraju. Jeśli więc zakładana stopa procentowa wzrośnie, obciąży to budżet, który już teraz ma przekroczyć zakładane wartości o 782 miliardy dolarów. Większość dodatkowych wydatków zostanie prawdopodobnie przeznaczona na wydatki socjalne i obronę.

Dług Japonii jest dwa razy większy niż jej PKB

Nie wszystko jest takie, jak się wydaje w przypadku japońskiej gospodarki, ponieważ jej zadłużenie rośnie z każdym dniem. Jeśli spojrzymy na świat przemysłu, Japonia znajduje się na szczycie pod względem zadłużenia. Podobnie, wielkość długu Japonii jest obecnie dwukrotnie większa niż PKB tego kraju.

Dzięki proponowanemu wzrostowi zakładanej stopy procentowej władze będą w stanie lepiej obliczyć koszty związane z obsługą zadłużenia w budżecie fiskalnym na lata 2024/25.

Jeśli chodzi o stopy procentowe (krótkoterminowe), to ustalono je na poziomie bliskim -0,1%, ponieważ BoJ jest zaangażowany w skup obligacji rządowych, starając się utrzymać rentowność (10 lat) na poziomie 0%. Według BoJ ma to na celu wsparcie inflacji, aby mogła zbliżyć się do celu 2%.

Zaledwie miesiąc temu BoJ mówił również o umożliwieniu rentowności (10-letnich obligacji) osiągnięcia 1%. Wcześniej BoJ podniósł również limit z około 0,25% do 0,5%.

Jeśli spojrzymy wstecz, jedyny raz, kiedy BoJ podniósł zakładaną stopę procentową, miał miejsce w roku fiskalnym 2007. Wówczas stopa wzrosła z około 2% do 2,3%.

Autor

  • Sandra Summers

    Sandra jest naszym najnowszym dodatkiem do zespołu profesjonalnych handlowców w inwestowaconline.com. Z 6-letnim doświadczeniem w handlu, zajmując się kryptowalutami, blockchain i możliwościami arbitrażu, Sandra jest kluczem do utrzymania naszych użytkowników na bieżąco z najnowszymi innowacjami i trendami, co z pewnością pomoże każdemu podjąć najlepszą decyzję w świecie handlu. Kiedy nie nurkuje głęboko w liczbach, lubi wspinaczkę górską i długie spacery w Pradze, gdzie mieszka.

Scroll to Top
Przewiń do góry