Warunki użytkowania

Ani portal inwestowaconline.com, zwany dalej „portalem”, ani jego operator nie jest zarejestrowanym maklerem, doradcą inwestycyjnym lub pośrednikiem. Dlatego informacje zawarte w niniejszym portalu nie mogą być traktowane jako analiza możliwości inwestycyjnych, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne.

Portal służy wyłącznie celom edukacyjnym i nie ponosi odpowiedzialności za konkretne decyzje poszczególnych użytkowników. Jeśli użytkownicy korzystają z informacji zawartych w tym portalu bez weryfikacji lub jako porady inwestycyjne lub rekomendacje, robią to według własnego uznania, na własny koszt i ryzyko.

Portal nie gwarantuje dokładności, adekwatności, kompletności lub ważności jakichkolwiek informacji lub materiałów zawartych na stronie internetowej i wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za takie błędy i pominięcia.

Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym, bez ograniczeń, bezpośrednie lub pośrednie szkody, specjalne, przypadkowe lub wtórne szkody, straty lub wydatki powstałe w związku z informacjami opublikowanymi na inwestowaconline.com.

Portal zastrzega sobie prawo do zmiany i modyfikacji udostępnionych informacji w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Portal zawarł umowy o współpracy z opublikowanymi firmami. Jeżeli użytkownik zarejestruje się za pomocą linków wskazujących na strony partnerskie, portal zazwyczaj otrzymuje za takiego użytkownika prowizję, która jednak nic nie kosztuje użytkownika. Portal dokłada starań, aby prowizje te nie wpływały na obiektywność i dokładność przekazywanych informacji.

Produkty oferowane przez firmy wymienione na tym portalu wiążą się z wysokim stopniem ryzyka i mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Nie inwestuj w produkty, których nie rozumiesz lub nie znasz związanego z nimi ryzyka. Handluj wyłącznie kapitałem finansowym, na którego stratę możesz sobie pozwolić.

Obecne lub oczekiwane wyniki poszczególnych produktów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Nie ma gwarancji zwrotu zainwestowanej kwoty i istnieje ryzyko utraty całego depozytu. W przypadku produktów z dźwignią, strata może przekroczyć pierwotną inwestycję.

Zastrzeżenie dotyczące ryzyka w handlu CFD: Większość kont detalicznych poniesie straty podczas handlu CFD. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i jakie jest związane z nimi ryzyko oraz czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Polityka przetwarzania danych

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna i dlatego jest prowadzona w pełnej zgodności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/.

inwestowaconline.com nie gromadzi i nie przechowuje żadnych danych osobowych.

 

Niniejszy Regulamin i Polityka przetwarzania danych osobowych zostały ostatnio zaktualizowane 18 kwietnia 2023 roku.

Scroll to Top
Przewiń do góry